با سلام .یکی از عوامل رسیدن به ارامش در این جهان وا نفسا توکل به خدای یکتا است ممکن است عده ای اعتقادبه  افرینش جهان هستی نداشته باشند ولی در هر حال باید به چیزی ماورا جهان خلقت ایمان داشته باشی .یک تست ساده وروان بگویم انسان برای رسیدن به هدفی کوشش می کند به هر دری میزند ان چیزی که انتظارش را می کشد نمی شود حال باید چه کند افسرده شود به داروهای ارام بخش پناه ببرد چه باید کرد یک راه ساده وجود دارد تو کل   به خداوند هستی بخش وحضرت دوست ..وبگذاریم زمان مشکل مارا حل کند البته من معتقد به جبر نیستم بلکه به اختیار معتقدم ولی اینجا لازم است برای رسیدن به ارامش نسبی با گفتن اذکار الهی .اذکار الهی چیست گفتن نام دوست در قلب . با تمام وجود .با نفس کشدن .مثال الله گفتن اما نه با تسان بلکه در نفس .به قول شاعر سخنور .هر نفسی که فرو می رود ممد حیات        وهر نفسی بر می اید مفرح ذات