در مورخه 1391/3/30پست جدید به عنوان قسمت اول سفر به بلقارستان اغاز می شود

/ 2 نظر / 57 بازدید
مشاوره خانواده

من امشب دستها را برده ام بالا و از عمق وجود خود خدایم را صدا کردم ... نمی دانم چه می خواهی!!!!!! ولی امشب برای تو برای رفع غمهایت برای قلب زیبایت برای ارزوهایت به درگاهش دعا کردم و می دانم خدا از ارزوهایت خبر دارد... یقین دارم دعاهایم اثر دارد... حلول ماه شعبان مبارک.... [گل][گل][گل][گل][گل][لبخند]