بمب خنده وواقعی. میان هفته.لهجه خراسانی. باحروف لاتین

خوشمزهبه نام حضرت دوست.بنا به تقاضای خوانندگان پست بمب خنده . قسمتهای لحجه خراسانی چون فاقد کسره وفتحه میباشد وکمی خواندن درست آن مشکل است لذا همان پست را با حروف انگلیسی تایپ تا خواندن ان راحت تر باشد .امروز دوشنبه است همچنان هفته های گذشتهداستان میان هفته را برایتان تعریف کنم.همه میدانید من در هفته دوپست دارم یکی در اخر هفته که داستان سفرنامه ام را در جند قسمت می نویسم ویکی در وسط هفته که می خواستم داستان دوران خدمتم را بنویسم .ولی دیدم سوژه جالبتری به نظرم رسید که گفتم تعریف کردن ان بدون کم وکاست خالی از لطف نیست .یک روز فرزند بزرگم که حدود 16 سال سن دارد به من گفت.با با چه می کنی.در جای خلوتی نشستی ومرتب .با کامپیوتر ور .میری.وگاهی در حال خواندن مطالب دیگرانی ویا در حال نوشتن مطالب خودت. گفتم بابا. من وبلاگ می نویسم. خنده ای کرد وگفت.خوب است . تادیروز بلد نبودی کامپیوتر را روشن وخاموش کنی .امروز داری وبلاگ می نویسی.خلاصه با پوس خندی گفته من و او به پایان رسید .چند روزی گذشت . گفت بابا چه می نویسی.گفتم داستان مسافرت هایم را می نویسم .گفت در چند قسمت گفتم هر چقدر طول بکشد . خنده ای کرد ورفت . بلاخره 2 ماهی گذشت . فهمید که من یک داستان میان هفته ای را هم شروع کرده ام . روزی در منزل شروع به خندیدن کرد وگفت .مامان.مادرش گفت بلی .گفت . از اینجا لهجه خراسانی میشود جهت سهولت در خواندن از حروف لاتین استفاده میشود .dega  baba . dastanesh. ro. be. payana. baba . dega.hang. kerda. cheze. beray. nivishtan. nedera. عیال خندید و گفت.ho. babat. az .rooze . aval. hoom. cheze. beraye. nivishtan.  nedashta. hamash. alekia. من هم لبخندی زدم وگفتم .اقا پسر . بابات اگر به اسمان نگاه کند وببیند کلاغی در حال پرواز است از ان داستانی می سازد ومی نویسد . بلاخره انروز هم گذشت .فرزند کوچکم که 12 سال بیشتر ندارد یک روز با خنده ای گفت .با لهجه خراسانی .باخنده هه هه هه . مامان بابا beraye . hama. . refta .bombe .khenda.من هم خنده ای کردم و گفتم بمب خنده . یعنی چه . گفت یعنی .eke.baba.kesai. ke. veblagete. me.khanan. shoro. be. khendian . menan. گفتم چرا . با زبان شیرینش گفت .یعنی megan. baba. ei . dega. kia. che. chiza. minvisa. مامان .show. haye . goma. khanevadeha. ha mdegare. khebar. menan. tokhma. mestenan. deraz. makeshan. kenare. kamputer. va .megan. biyen. be. khanen. ei. ademak. bombe. khendaya. che. chiza. to. veblagesh. menvisa. va . me.khendan. خلاصه . عیال هم شروع به خندیدن میکند . ومیگوید.belakhera. baba. dastanesh. temom mera. badesh. mekha. chekar. kena. ow. fekr. mena. nivisandaye. vagheiya. من با مقاومت و بدون تشویش با خنده های ملایم میگویم . بنشینید و تماشا کنید. روز دیگری پسر کوچکم باز دهان گشود و گفت . baba. khob . keif. meni. dokhtera. berat. peyam . metan. عیال گفت . dokhtera. beraye. baba. peyam. metan. فرزند گفت.ho. megan. abbas. agha. khob. minvisi. baba. keyf. mena. عیالmega. ei. adate  .. babata. har. ke. besh. cheshmak. bezena. khoshesh. mia. nega. ko. sob. be. sob. mohashe, ow. shana. mena. kereme. zede. afto. be. lopash.mezena. ba. ow. mohaye. pekh. pekhish. engar. kase, be. ow. nega. mena. . nega. kenen. mo. 5 sob. bidar. morom. nemazo. ghoran. mekhnom. doa. monom. nefrin. monom. doshmename. sar. negon. monom. ghomame. sar. beland. monom. nega. ko. chi. gavo. monda. ow. ke. gham. nemo. khora. hame. ghose. ha. male. moya. ow. hamash. ya. de. varzesha. ya. de. mosaferat. manishom. gama. ghamo. ghose. nedera. hala. . nega. kenen. mo. az. daste. babatan. chi. pir. reftom. hamash. derom. zahmat. mekeshom. ya. derom. ashpezi. monom. ya. derom. rakhtshoi. monom. nega. babatan. chetor. be. khodesh. meresa. eynake. dodi. be. chashmesh. mezena. mega. chshmam. khorab. mera. pendera. gavonia. maye. khegelat. moke. rom. nemera. ba. babatan. ghedam. zenom. ghiyafashe. nega. kenen. az. bas. be. khodesh. meresa. hanoz. engar. govonia. hala. more. nega. kenen. mo. ke. senne. nedarom. be. piraye. 70 sala. memanom. hamash. az. daste. owya. mo .be. ei. rooz. oftiyom. khoda. be. mo. sabri. beta. باز فرزند کوچک دهان گشود و گفت.maman. shayadom. owna. ke..be. baba. payam. metan. merdekayan. esmashane.. dokhtar. menan. ta. baba. re. dast. bendezan. عیال میگوید. ho. nane. gan. babate. hama. dast. mendezan. babatom. khoshesh. miya. keyf. mena. bad. de. ghab. ghab. mendeza. fekr. mena. nivisandeye. vagheiya. یک روز دیگر باز فرزند کوچکم دهان باز کردو گفت. مامان تو وبلاگای dega. harf. haye. khob. khob. mezenan. vali. mo. az. harfaye. baba. khegelat. mekeshom.mega.behtara.bazi.veghta. az.kandom. estefada.kenen. . عیال دهان باز میکند ومیگوید . ho. nana. gan .akheresh. babate. migiran. az. dastesh. rahat. merem. chi. harfa. mezena. khegelat. nemekesha. mo. ke. az. babat. khegelat. mekeshom. becheha. khodetane. vishgon. begiren. khodaya. toba. shoma. mesle. babatan. neren. ei. dega. khoda. ziyaya. khodaya. toba. ei. dega. kia. ma derem bash. zendegi menem. خوب داستان واقعی امروز هم به پایان رسید لطفا در صورت نیاز لهجه از متن لاتین استفاده کنید وگرنه . پست قبلی همین داستان حروف فارسی است ارادتمند شما نوربخش . از نظرات فراموش نفر مایید بای بای

/ 0 نظر / 124 بازدید